Tuần 29/06-05/07: Cung vượt cầu khiến giá gà màu tại cả 2 miền Nam - Bắc đồng loạt được điều chỉnh giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 29/06-05/07: Cung vượt cầu khiến giá gà màu tại cả 2 miền Nam - Bắc đồng loạt được điều chỉnh giảm

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 1 tháng 7/2018 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tin tham khảo