Tuần 26/7-01/8/2019: Giá gà trắng tại miền Nam liên tục có điều chỉnh tăng trong tuần qua nhờ nguồn cung gà ra thị trường giai đoạn này chưa có nhiều
 

Tuần 26/7-01/8/2019: Giá gà trắng tại miền Nam liên tục có điều chỉnh tăng trong tuần qua nhờ nguồn cung gà ra thị trường giai đoạn này chưa có nhiều

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí