Tuần 24/5-30/5/2019: Tiêu thụ thịt heo giảm mạnh cộng thêm heo từ những vùng dịch bán chạy ra thị trường nhiều kéo giá heo hơi tại khắp các vùng đồng loạt có điều chỉnh giảm thêm trong tuần qua
 

Tuần 24/5-30/5/2019: Tiêu thụ thịt heo giảm mạnh cộng thêm heo từ những vùng dịch bán chạy ra thị trường nhiều kéo giá heo hơi tại khắp các vùng đồng loạt có điều chỉnh giảm thêm trong tuần qua

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình từ năm 2017- tuần 4 tháng 5 năm 2019(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor