Tuần 24/10-30/10/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục xu hướng ổn định, chỉ giảm nhẹ tại 1 vài địa phương, giá dao động quanh mức 39-42 ngàn đồng/kg
 

Tuần 24/10-30/10/2019: Tuần này, giá tiêu đen xô tiếp tục xu hướng ổn định, chỉ giảm nhẹ tại 1 vài địa phương, giá dao động quanh mức 39-42 ngàn đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.