Tuần 23/11-29/11: Nguồn cung gà ra thị trường nhiều hơn kéo giá gà trắng tại thị trường miền Nam có điều chỉnh giảm trong tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 23/11-29/11: Nguồn cung gà ra thị trường nhiều hơn kéo giá gà trắng tại thị trường miền Nam có điều chỉnh giảm trong tuần qua

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 4 tháng 11/2018 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin tham khảo