Tuần 22/09-28/09-2017: Tuần này, giá gà màu tại miền Nam được điều chỉnh tăng mạnh, lên ngang bằng với giá gà tại miền Bắc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 22/09-28/09-2017: Tuần này, giá gà màu tại miền Nam được điều chỉnh tăng mạnh, lên ngang bằng với giá gà tại miền Bắc

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai năm 2016- tuần 4 tháng 9/2017 (đồng/kg)