Tuần 21/12-27/12: Heo bán chạy dịch vẫn được đổ ra thị trường kéo giá heo hơi tại cả 2 miền có điều chỉnh giảm trong tuần qua
 

Tuần 21/12-27/12: Heo bán chạy dịch vẫn được đổ ra thị trường kéo giá heo hơi tại cả 2 miền có điều chỉnh giảm trong tuần qua

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bìnhnăm 2016-2018(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor