Tuần 21/07/2017 - 27/07/2017 - Giá heo hơi nội địa quay đầu giảm, mức thấp nhất còn 35,000 đồng/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 21/07/2017 - 27/07/2017 - Giá heo hơi nội địa quay đầu giảm, mức thấp nhất còn 35,000 đồng/kg

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-2017(đồng/kg)