Tuần 19/7-25/7/2019: Nguồn cung heo miền Bắc khan nhưng giá giao dịch không có biến động do heo từ miền Trung và miền Nam vẫn được đóng mạnh ra
 

Tuần 19/7-25/7/2019: Nguồn cung heo miền Bắc khan nhưng giá giao dịch không có biến động do heo từ miền Trung và miền Nam vẫn được đóng mạnh ra

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình từ năm 2017- tuần 4 tháng 7 năm 2019(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor