Tuần 19/4-25/4/2019: Nhu cầu yếu trong khi các trại đẩy bán ra do lo ngại hàng tồn dịp nghỉ lễ kéo giá gà trắng miền Bắc liên tiếp giảm
 

Tuần 19/4-25/4/2019: Nhu cầu yếu trong khi các trại đẩy bán ra do lo ngại hàng tồn dịp nghỉ lễ kéo giá gà trắng miền Bắc liên tiếp giảm

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 4 tháng 04/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor