Tuần 18/08-24/08 - Giá gà trắng tại miền Bắc được điều chỉnh tăng thêm do nguồn cung gà thiếu hụt

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 18/08-24/08 - Giá gà trắng tại miền Bắc được điều chỉnh tăng thêm do nguồn cung gà thiếu hụt

Diễn biến giá gà trắng tại Đồng Nai năm 2016-2017 (đồng/kg)

Tin tham khảo