Tuần 17/5-23/5/2019: Cung không nhiều trong khi nhu cầu cải thiện đẩy giá gà trắng tại 2 miền bật tăng tốt trong tuần qua
 

Tuần 17/5-23/5/2019: Cung không nhiều trong khi nhu cầu cải thiện đẩy giá gà trắng tại 2 miền bật tăng tốt trong tuần qua

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.