Tuần 16/8-22/8/2019: Giá heo hơi tại khắp các vùng Trung Quốc tiếp tục đà tăng tốt trong tuần qua, hỗ trợ đẩy giá bình quân tuần qua tăng mạnh
 

Tuần 16/8-22/8/2019: Giá heo hơi tại khắp các vùng Trung Quốc tiếp tục đà tăng tốt trong tuần qua, hỗ trợ đẩy giá bình quân tuần qua tăng mạnh

Đồ thị giá heo hơi tại Quảng Đông và Quảng Tây năm 2016- tuần 3 tháng 8 năm 2019(đồng/kg)