Tuần 14/12-20/12: Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 3 tháng 12/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 14/12-20/12: Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 3 tháng 12/2018

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 3 tháng 12/2018 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor