Tuần 12/7-18/7/2019: Nhu cầu tiêu thụ chậm lại trong khi nguồn cung gà to ra thị trường nhiều hơn kéo giá gà trắng tại miền Bắc quay đầu giảm lại
 

Tuần 12/7-18/7/2019: Nhu cầu tiêu thụ chậm lại trong khi nguồn cung gà to ra thị trường nhiều hơn kéo giá gà trắng tại miền Bắc quay đầu giảm lại

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 3 tháng 07/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor