Tuần 12/4-18/4/2019: Tồn kho heo tăng, đặc biệt là heo biểu to khiến giá heo hơi miền Bắc liên tiếp điều chỉnh giảm trong tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 12/4-18/4/2019: Tồn kho heo tăng, đặc biệt là heo biểu to khiến giá heo hơi miền Bắc liên tiếp điều chỉnh giảm trong tuần qua

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình năm 2017-2019(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin tham khảo