Tuần 12/10-18/10: Cung-cầu cân bằng, giữ giá gà màu tại cả 2 miền duy trì ổn định trong tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 12/10-18/10: Cung-cầu cân bằng, giữ giá gà màu tại cả 2 miền duy trì ổn định trong tuần qua

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 3 tháng 10/2018 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor