Tuần 11/10-17/10/2019: Nguồn cung gà giảm sâu dưới nhu cầu tiêu thụ đã hỗ trợ giá gà trắng miền Bắc tăng tốt (đồng/kg)
 

Tuần 11/10-17/10/2019: Nguồn cung gà giảm sâu dưới nhu cầu tiêu thụ đã hỗ trợ giá gà trắng miền Bắc tăng tốt (đồng/kg)

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 3 tháng 10/2019 (đồng/kg)

Tin tham khảo