Tuần 1/3-7/3: Nguồn cung gà ra thị trường nhiều kéo giá gà màu tại miền Bắc liên tiếp có điều chỉnh giảm trong nửa đầu tuần qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tuần 1/3-7/3: Nguồn cung gà ra thị trường nhiều kéo giá gà màu tại miền Bắc liên tiếp có điều chỉnh giảm trong nửa đầu tuần qua

Diễn biến giá gà tam hoàng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/ 2016- tuần 1 tháng 03/2019 (đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin tham khảo