Tuần 05/7-11/7/2019: Giá heo tại các khắp vùng duy trì đà tăng tốt trong bối cảnh đàn heo bị thiệt hại nặng do dịch bệnh
 

Tuần 05/7-11/7/2019: Giá heo tại các khắp vùng duy trì đà tăng tốt trong bối cảnh đàn heo bị thiệt hại nặng do dịch bệnh

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Hòa Bình từ năm 2017- tuần 2 tháng 7 năm 2019(đồng/kg)

 

Tin tham khảo