Từ 30-5, hàng nhập khẩu vào Pakistan phải có chứng nhận Halal
 

Từ 30-5, hàng nhập khẩu vào Pakistan phải có chứng nhận Halal

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí