Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 41% thị phần. Malaysia là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai với 7,3% thị phần.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 8/2017 ước đạt 3,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đạt 23,66 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,6 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016; thuỷ sản 5,13 tỷ USD, tăng 18,1% ; các mặt hàng lâm sản chính 5,07 tỷ USD, tăng 9,6%. 

Về mặt hàng gạo, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 ước đạt 504.000 tấn với giá trị đạt 220 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng ước đạt 3,96 triệu tấn với giá trị 1,75 tỷ USD, tăng 19,8% về khối lượng và tăng 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 41% thị phần. Malaysia là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai với 7,3% thị phần. 

Xuất khẩu cà phê tháng 8 ước đạt 88.000 tấn với giá trị đạt 210 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 8 tháng ước đạt 1,02 triệu tấn với 2,33 tỷ USD, giảm 19,9% về khối lượng nhưng tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Cao su, tiêu vẫn là mặt hàng có sự tăng mạnh cả về sản lượng và giá trị. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng đạt 160.000 tấn với giá trị đạt 243 triệu USD. Như vậy, khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng đạt 795.000 tấn và 1,36 tỷ USD, tăng 11,2% về khối lượng và tăng 52% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 

Khối lượng tiêu xuất khẩu 8 tháng ước đạt 165.000 tấn, đạt giá trị 889 triệu USD, tăng 21,6% về khối lượng nhưng giảm 19,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

Tuy có sự giảm nhẹ về khối lượng (1,1%) xuất khẩu nhưng, hạt điều vẫn có sự tăng mạnh về giá trị (gần 25%) nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh (27%). Trong 8 tháng, khối lượng xuất khẩu hạt điều ước đạt 223.000 tấn với 2,2 tỷ USD. 

Trong tháng 8, giá trị xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 296 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 8 tháng đạt 2,32 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam. 

Trong tháng 8, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy ước đạt 2,69 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng đạt 19,17 tỷ USD. Như vậy, trong 8 tháng, ngành nông nghiệp xuất siêu 4,49 tỷ USD./.

Bnews

Tin tham khảo