Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lí nguồn gốc thực phẩm
 

Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lí nguồn gốc thực phẩm

Tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đang áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của thực phẩm.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí