Trung Quốc sẽ ưu tiên mua đậu tương từ Mỹ nếu mức thuế nhập bằng với các quốc gia Argentina hay Brazil
 

Trung Quốc sẽ ưu tiên mua đậu tương từ Mỹ nếu mức thuế nhập bằng với các quốc gia Argentina hay Brazil

Theo JCI, với mức thuế 33% lên mặt hàng đậu tương nhập từ Mỹ thì lợi nhuận chiết xuất đậu tương nguồn gốc Mỹ của Trung Quốc sẽ bị âm từ khoảng 520 – 730 CNY/tấn (73 – 103 USD/tấn). Tuy nhiên, nếu mức thuế nhập khẩu đậu tương Mỹ giảm về 3% thì lợi nhuận lại tăng mạnh lên mức 135 – 290 CNY/tấn (cho hàng shipment tháng 9/10/11), cao hơn mức 118-135 CNY/tấn nếu chiết xuất từ đậu tương Brazil và 143-146 CNY/tấn nếu chiết xuất từ đậu tương Argentina. Khi đó người mua Trung Quốc sẽ có xu hướng chuyển qua mua đậu tương của Mỹ nhiều hơn so với các quốc gia khác.

Tin tham khảo