Trung Quốc nâng mức hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Cam Pu Chia lên mức 400 ngàn tấn trong năm 2019
 

Trung Quốc nâng mức hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Cam Pu Chia lên mức 400 ngàn tấn trong năm 2019

Trung Quốc nâng mức hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Cam Pu Chia lên mức 400 ngàn tấn trong năm 2019 (năm 2018 là 300 ngàn tấn). Năm 2018, Cam Pu Chia xuất khẩu gạo đạt 626 ngàn tấn, trong đó đi Trung Quốc 170 ngàn tấn.

Link: https://www.khmertimeskh.com/571231/china-pledges-to-purchase-400000-tonnes-of-rice-from-cambodia/