Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt chứng nhận kiểm dịch và chứng nhận xuất xứ của hàng tôm Việt Nam tại cửa khẩu Quảng Tây (Móng Cái-Quảng Ninh)
 

Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt chứng nhận kiểm dịch và chứng nhận xuất xứ của hàng tôm Việt Nam tại cửa khẩu Quảng Tây (Móng Cái-Quảng Ninh)

Trong những ngày gần đây (kể từ 31/5/2019-5/6/2019), cả thị trường sản phẩm đông lạnh và các công ty hậu cần trong chuỗi đông lạnh Trung Quốc đều thận trọng với hàng hóa được gửi từ Quảng Tây (Trung Quốc).

Các cảng thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã bắt đầu được điều tra chặt chẽ. Rất khó để các sản phẩm đông lạnh của nước thứ ba và các sản phẩm thủy sản Việt Nam không có giấy chứng nhận kiểm tra và kiểm dịch để vào Trung Quốc qua biên giới Trung-Việt.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm tôm thẻ đông lạnh của nước thứ ba về cơ bản đều bị tồn đọng tại cảng Hải Phòng, và một số đã bắt đầu chuyển sang cảng chính của Trung Quốc để vào thị trường nội địa, nhưng chi phí chuyển nhượng như vậy sẽ tăng lên.

Hiện tại, mức độ điều tra và các hành động tiếp theo của chính phủ và cơ quan hải quan đối với các cửa khẩu biên giới Trung-Việt là chưa rõ ràng. Nhưng với việc thực hiện một loạt các sáng kiến, quá trình đóng cửa các sản phẩm không có giấy tờ kiểm dịch và chứng nhận xuất xứ vẫn đang tiếp tục.