Trung Quốc hạ giá mua tối thiểu đối với lúa mì

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trung Quốc hạ giá mua tối thiểu đối với lúa mì

Chính phủ Trung Quốc cắt giảm giá sàn đối với lúa mì – lần đầu tiên – kể từ năm 20104; Chính phủ sẽ giảm mức dự trữ lớn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.