Trung Quốc gia tăng nhập khẩu tôm chân trắng
 

Trung Quốc gia tăng nhập khẩu tôm chân trắng

Trong năm 2014, xuất khẩu tôm chân trắng của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng 15,17%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.