Trung Quốc có thể chia ngành chăn nuôi heo thành 5 khu vực địa lý chính nhằm đảm bảo nguồn cung thịt heo trong nước
 

Trung Quốc có thể chia ngành chăn nuôi heo thành 5 khu vực địa lý chính nhằm đảm bảo nguồn cung thịt heo trong nước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí