Trung Quốc: Sản lượng đường niên vụ 2017-2018 dự kiến đạt 10,25 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó
 

Trung Quốc: Sản lượng đường niên vụ 2017-2018 dự kiến đạt 10,25 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, sản lượng đường của Trung Quốc từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018 dự kiến đạt 10,25 triệu tấn.

Theo ước tính cung - cầu nông nghiệp của Trung Quốc công bố vào tháng 4, sản lượng dự kiến giảm 50.000 tấn so với dự báo trước đó vào tháng trước do sản lượng thu hoạch thấp tại Quảng Tây - cơ sở sản xuất đường lớn nhất nước.

Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, sản lượng đường tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 9,54 triệu tấn. Đây là thời điểm cuối vụ sản xuất. Điều này sẽ tác động đến giá trong nước do giá đường giảm trên thị trường quốc tế.
http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/21/c_137126942.htm