Trung Quốc: Các nhà nhập khẩu đã hỏi mua đậu tương, một ngày sau khi hỏi giá lúa mỳ
 

Trung Quốc: Các nhà nhập khẩu đã hỏi mua đậu tương, một ngày sau khi hỏi giá lúa mỳ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí