Trong tuần đầu tháng 7/2020 ước tính đã có khoảng 19 nghìn tấn DAP nhập khẩu về Việt Nam – tương đương bằng 60% của tháng 7/2019
 

Trong tuần đầu tháng 7/2020 ước tính đã có khoảng 19 nghìn tấn DAP nhập khẩu về Việt Nam – tương đương bằng 60% của tháng 7/2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.