Trong tháng 9/2019 FDA từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam
 

Trong tháng 9/2019 FDA từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

Trong tháng 9/2019, FDA đã từ chối 6 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.