Trong tháng 9/2018 FDA đã từ chối 4 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 9/2018 FDA đã từ chối 4 đơn hàng tôm

Trong tháng 9/2018, FDA đã từ chối 4 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 04/10/2018, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 9/2018. Trong số 66 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 6,1% với 4 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh. Ngoài ra, FDA cũng bổ sung thêm 1 đơn hàng bị từ chối trong tháng 8/2018.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 9/2018 đến từ Ấn Độ (4 đơn hàng). Công ty bị bổ sung vào danh sách từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 8/2018 đến từ Indonesia (1 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 8-9/2018:

Nước

Tên công ty

Indonesia

Old Medan BMSfood (Indonesia) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc kháng sinh Nitrofurans và dư lượng thuốc thú y)

Ấn Độ

Royale Marine Impex Pvt. Ltd. (India) (4 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc kháng sinh Nitrofurans)

Nguồn: shrimpalliance.com

Như vậy tính chung trong 9 tháng năm 2018, FDA đã từ chối tổng cộng 38 đơn hàng tôm do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Đơn hàng tôm của Indonesia bị bổ sung vào danh sách trong tháng 8/2018 là lần đầu tiên mà FDA từ chối đơn hàng tôm từ nước này do dư lượng thuốc thú y kể từ tháng 8/2015.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2017-2018

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

10/2017

4

63

11/2017

1

62

12/2017

1

105

1/2018

1

116

2/2018

3

156

3/2018

5

135

4/2018

3

116

5/2018

8

111

6/2018

5

118

7/2018

2

157

8/2018

4

107

9/2018

4

66

Nguồn: shrimpalliance.com

Tin tham khảo