Trong tháng 8/2019 FDA từ chối 2 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 8/2019 FDA từ chối 2 đơn hàng tôm

Trong tháng 8/2019, FDA đã từ chối 2 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.