Trong tháng 7, nhập khẩu phân bón hạn chế, thương nhân thận trọng do nhu cầu nội địa yếu
 

Trong tháng 7, nhập khẩu phân bón hạn chế, thương nhân thận trọng do nhu cầu nội địa yếu

Thị trường phân bón tại Việt Nam trong tháng 7 tiếp tục trầm lắng do nhu cầu nội địa thấp. Theo đó hoạt động nhập khẩu cũng hạn chế: các thương nhân đều thận trọng trong bối cảnh không ra được hàng.

Nhu cầu phân bón trong tháng 8-9 thấp (trái vụ). Giữa tháng 7/2019, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực chủ yếu vẫn đang thu hoạch lúa Hè Thu, ước tính đã thu hoạch được khoảng 60-65% diện tích lúa. Trong khi đó, các khu vực cũng đã bắt đầu xuống giống vụ 3. Tuy nhiên, năm 2019, ước tính nhu cầu phân bón vụ 3 giảm mạnh do các khu vực đều có xu hướng bỏ vụ 3 khá nhiều. Tại Cần Thơ, nhu cầu phân bón vụ 3 tính đến giữa tháng 7 ước giảm 50% so với vụ Hè Thu (diện tích vụ 3 dự kiến giảm trên 30%). Tại khu vực Hòn Đất (Kiên Giang), diện tích xuống giống lúa Nhật dự kiến giảm, thay vào đó tăng diện tích lúa Đài Thơm và OM 5451 do không nhận được hợp đồng bao tiêu đầu ra lúa Nhật. Tại Đồng Tháp Mười dự kiến diện tích lúa vụ 3 giảm 30-40%.

Tin tham khảo