Trong tháng 7, nhập khẩu phân bón hạn chế, thương nhân thận trọng do nhu cầu nội địa yếu
 

Trong tháng 7, nhập khẩu phân bón hạn chế, thương nhân thận trọng do nhu cầu nội địa yếu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí