Trong tháng 6/2020 Trung Quốc nhập khẩu Tôm đông lạnh cao nhất kể từ tháng 12/2019
 

Trong tháng 6/2020 Trung Quốc nhập khẩu Tôm đông lạnh cao nhất kể từ tháng 12/2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.