Trong tháng 6/2018 FDA đã từ chối 5 đơn hàng tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trong tháng 6/2018 FDA đã từ chối 5 đơn hàng tôm

Trong tháng 6/2018, FDA đã từ chối 5 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Ngày 06/07/2018, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 6/2018. Trong số 118 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 4,2% với 5 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 6/2018 đến từ Trung Quốc (3 đơn hàng) và Ấn Độ (2 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 6/2018:

Nước

Tên công ty

Trung Quốc

Dongguan Ateier Import and Export Co., Ltd. (China) (3 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y và phụ gia không an toàn)

Ấn Độ

Kader Exports Private Limited (India) (2 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Nguồn: shrimpalliance.com

Như vậy tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, FDA đã từ chối tổng cộng 25 đơn hàng tôm do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2017-2018

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

7/2017

0

129

8/2017

1

170

9/2017

3

76

10/2017

4

63

11/2017

1

62

12/2017

1

105

1/2018

1

116

2/2018

3

156

3/2018

5

135

4/2018

3

116

5/2018

8

111

6/2018

5

118

Nguồn: shrimpalliance.com

Tin tham khảo