Trong tháng 5/2019 FDA từ chối 12 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 5/2019 FDA từ chối 12 đơn hàng tôm

Trong tháng 5/2019, FDA đã từ chối 12 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí