Trong tháng 5/2018 FDA đã từ chối 8 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 5/2018 FDA đã từ chối 8 đơn hàng tôm

Trong tháng 5/2018, FDA đã từ chối 8 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 05/06/2018, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 5/2018. Trong số 111 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 7,2% với 8 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 5/2018 đến từ Trung Quốc (3 đơn hàng), Ấn Độ (1 đơn hàng), Hong Kong (1 đơn hàng), Canada (1 đơn hàng), UAE (2 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 5/2018:

Nước

Tên công ty

Trung Quốc

Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. (China) (2 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Savvy Seafood Inc. (China) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc kháng sinh Nitrofurans)

Hong Kong

Lee Fung Marine Products Trading Co (Hong Kong) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Ấn Độ

Edhayam Frozen Foods Pvt. Ltd. (India) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

UAE

Freshly Frozen Foods (United Arab Emirates) (2 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y và thuốc kháng sinh Nitrofurans)

Canada

Winful Seafood International Ltd. (Canada) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc kháng sinh Nitrofurans)

Nguồn: shrimpalliance.com

Số lượng đơn hàng tôm bị từ chối do dư lượng thuốc kháng sinh trong tháng 5/2018 đạt mức cao nhất trong 1 năm qua. Tuy nhiên, trong tháng này FDA không từ chối đơn hàng tôm nào do nhiễm khuẩn Salmonella. Như vậy tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, FDA đã từ chối tổng cộng 46 đơn hàng tôm do nhiễm khuẩn Salmonella, hầu hết đều xuất xứ từ Ấn Độ.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2017-2018

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

6/2017

0

-

7/2017

0

129

8/2017

1

170

9/2017

3

76

10/2017

4

63

11/2017

1

62

12/2017

1

105

1/2018

1

116

2/2018

3

156

3/2018

5

135

4/2018

3

116

5/2018

8

111

Nguồn: shrimpalliance.com

Tin tham khảo