Trong tháng 4/2020, giá xuất khẩu hạt Điều nhân của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm và đã vượt qua mức đáy được thiết lập vào tháng 8/2019
 

Trong tháng 4/2020, giá xuất khẩu hạt Điều nhân của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm và đã vượt qua mức đáy được thiết lập vào tháng 8/2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.