Trong tháng 4/2019 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 4/2019 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm

Trong tháng 4/2019, FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 6/5/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 4/2019. Trong số 88 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 1,1% với 1 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 4/2019 đến từ UAE (1 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 4/2019:

Nước

Tên công ty

UAE

Freshly Frozen Foods (United Arab Emirates) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc kháng sinh Nitrofurans)

Nguồn: shrimpalliance.com

Sau khi có đến 26 đơn hàng bị từ chối chỉ trong tháng 1/2019, thì 3 tháng sau đó chỉ có thêm 6 đơn hàng nữa bị FDA từ chối. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm 2019, số đơn hàng tôm bị FDA từ chối đạt 32 đơn hàng.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2018-2019

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

5/2018

8

111

6/2018

5

118

7/2018

2

157

8/2018

6

107

9/2018

5

66

10/2018

3

96

11/2018

7

61

12/2018

3

78

1/2019

26

175

2/2019

0

74

3/2019

5

171

4/2019

1

88

Nguồn: shrimpalliance.com

Số lượng đơn hàng tôm bị FDA từ chối nhập khẩu vào Mỹ từ 2003 -2019

Nguồn: shrimpalliance

Tin tham khảo