Trong tháng 4/2019 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trong tháng 4/2019 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm

Trong tháng 4/2019, FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.