Trong tháng 2/2019 không có đơn hàng tôm nào bị FDA từ chối
 

Trong tháng 2/2019 không có đơn hàng tôm nào bị FDA từ chối

Trong tháng 2/2019, FDA đã không từ chối bất kỳ đơn hàng tôm nhập khẩu nào vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.