Trong tháng 2/2018, FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến