Trong tháng 12/2018 FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 12/2018 FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm

Trong tháng 12/2018, FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 05/01/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 12/2018. Trong số 78 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 3,8% với 3 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Ngoài ra, FDA cũng bổ sung thêm 3 đơn hàng bị từ chối trong tháng 11/2018, cả 3 đơn hàng này đều xuất xứ từ Việt Nam.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 12/2018 đến từ Trung Quốc (3 đơn hàng). Công ty bị bổ sung vào danh sách từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 11/2018 đến từ Việt Nam (3 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 11-12/2018:

Nước

Tên công ty

Việt Nam

Minh Phu – Hau Giang Seafood Joint Stock Company (Vietnam) (3 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Trung Quốc

Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. (China) (3 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y và phụ gia không an toàn)

Nguồn: shrimpalliance.com

Như vậy tính chung trong năm 2018, FDA đã từ chối tổng cộng 53 đơn hàng tôm do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh. Số đơn hàng bị FDA từ chối vì dư lượng kháng sinh trong năm 2018 đã thấp nhất kể từ năm 2006.

Trong báo cáo tháng 11/2018, FDA đã thông báo từ chối bổ sung 3 đơn hàng tôm do nhiễm khuẩn Salmonella, xuất xứ từ Ấn Độ.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2017-2018

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

1/2018

1

116

2/2018

3

156

3/2018

5

135

4/2018

3

116

5/2018

8

111

6/2018

5

118

7/2018

2

157

8/2018

6

107

9/2018

5

66

10/2018

3

96

11/2018

7

61

12/2018

3

78

Nguồn: shrimpalliance.com