Trong tháng 11/2017 FDA đã từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trong tháng 11/2017 FDA đã từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

Trong tháng 11/2017, FDA đã từ chối 1 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 05/12/2017, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 11/2017. Trong số 62 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 1,6% với 1 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 11/2017 đến từ Việt Nam (1 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 11/2017:

Nước

Tên công ty

Việt Nam

Minh Phu Seafood Corporation (Vietnam) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Nguồn: shrimpalliance.com

Như vậy, số lượng đơn hàng tôm bị FDA từ chối do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh trong 11 tháng của năm 2017 đạt 70 đơn hàng.

Sau 11 tháng năm 2017, số đơn hàng tôm bị từ chối của Công ty Thủy Sản Minh Phú đã chiếm 20% trong tổng số đơn hàng nhập khẩu tôm bị FDA từ chối vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn (14/70 đơn hàng).

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2016-2017

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

12/2016

5

270

1/2017

8

145

2/2017

10

122

3/2017

7

209

4/2017

19

114

5/2017

3

113

6/2017

0

-

7/2017

0

129

8/2017

1

170

9/2017

17

76

10/2017

4

63

11/2017

1

62

Nguồn: shrimpalliance.com

Tin tham khảo