Trong tháng 1/2019 FDA đã từ chối 26 đơn hàng tôm
 

Trong tháng 1/2019 FDA đã từ chối 26 đơn hàng tôm

Trong tháng 1/2019, FDA đã từ chối 26 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 05/02/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 1/2019. Trong số 175 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 14,9% với 26 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 1/2019 đến từ Ấn Độ (26 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 1/2019:

Nước

Tên công ty

Ấn Độ

Royale Marine Impex Pvt. Ltd. (India) (24 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc kháng sinh Nitrofurans)

Kaylan Aqua & Marine Exports India (India) (2 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Nguồn: shrimpalliance.com

Chỉ trong tháng 1/2019, số đơn hàng tôm bị FDA từ chối đã bằng nửa số đơn hàng bị từ chối của cả năm 2018. Với Ấn Độ, đây là số đơn hàng bị từ chối trong 1 tháng cao nhất kể từ trước tới nay.

Ngoài ra, FDA đã thông báo từ chối 6 đơn hàng tôm do nhiễm khuẩn Salmonella xuất xứ từ Ấn Độ trong tháng này.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2018-2019

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

2/2018

3

156

3/2018

5

135

4/2018

3

116

5/2018

8

111

6/2018

5

118

7/2018

2

157

8/2018

6

107

9/2018

5

66

10/2018

3

96

11/2018

7

61

12/2018

3

78

1/2019

26

175

Nguồn: shrimpalliance.com