Trong quý 1/2020, tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới dự kiến giảm 19,6%
 

Trong quý 1/2020, tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới dự kiến giảm 19,6%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.