Trong nửa đầu năm 2018 sản lượng cá tra ở mức khá cao do mức giá hấp dẫn từ năm trước kích thích người nuôi thả nuôi nhiều trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trong nửa đầu năm 2018 sản lượng cá tra ở mức khá cao do mức giá hấp dẫn từ năm trước kích thích người nuôi thả nuôi nhiều trở lại

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.