Trong nửa đầu năm 2018 sản lượng cá tra ở mức khá cao do mức giá hấp dẫn từ năm trước kích thích người nuôi thả nuôi nhiều trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trong nửa đầu năm 2018 sản lượng cá tra ở mức khá cao do mức giá hấp dẫn từ năm trước kích thích người nuôi thả nuôi nhiều trở lại

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp. Giá trị min, max và average tính trong giai đoạn từ 2012-nay