Trong ngắn hạn dự báo thị trường Ure cung vượt cầu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Trong ngắn hạn dự báo thị trường Ure cung vượt cầu

Thị trường thế giới sẽ tiếp tục suy giảm trừ phi nhu cầu từ châu Âu gia tăng hỗ trợ giá.

Giá urea ở Brazil tiếp tục giảm do người bán không chống nổi áp lực kho bãi và lãi vay. Người mua ở các thị trường trọng điểm khác cũng ép giá đối với hàng Trung Đông và Ai Cập. Ngoài ra, Ấn Độ dự kiến sẽ không đấu thầu trở lại cho đến nửa cuối tháng 6 cho lô hàng tháng 7. Vì vậy nhiều thương nhân cho rằng giá urea sẽ tiếp tục giảm xuống ở phía Đông trong tháng 5 khi các nhà cung cấp bắt đầu bán hàng cho nhu cầu tháng 6.